کمترین: 
675000
بیشترین: 
690000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690000
زمان: 
3/27 17:00
قیمت ربع سکه امروز 27 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 690000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:00","price":680000},{"date":"1397/03/27 13:00","price":675000},{"date":"1397/03/27 14:24","price":680000},{"date":"1397/03/27 15:54","price":682500},{"date":"1397/03/27 16:06","price":685000},{"date":"1397/03/27 16:48","price":687500},{"date":"1397/03/27 17:00","price":690000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398