کمترین: 
1185000
بیشترین: 
1200000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200000
زمان: 
3/27 15:54
قیمت نیم سکه امروز 27 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1200000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 12:00","price":1185000},{"date":"1397/03/27 14:12","price":1187500},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1190000},{"date":"1397/03/27 15:54","price":1200000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398