کمترین: 
2290000
بیشترین: 
2312500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2310000
زمان: 
3/27 15:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 2310000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:48","price":2300000},{"date":"1397/03/27 13:06","price":2312500},{"date":"1397/03/27 14:06","price":2300000},{"date":"1397/03/27 14:12","price":2305000},{"date":"1397/03/27 14:24","price":2290000},{"date":"1397/03/27 15:54","price":2310000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398