کمترین: 
107
بیشترین: 
111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
3/27 17:10
قیمت روبل روسیه امروز 27 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:40","price":108},{"date":"1397/03/27 12:30","price":107},{"date":"1397/03/27 12:50","price":110},{"date":"1397/03/27 13:00","price":109},{"date":"1397/03/27 13:20","price":110},{"date":"1397/03/27 13:40","price":107},{"date":"1397/03/27 13:50","price":109},{"date":"1397/03/27 14:10","price":110},{"date":"1397/03/27 14:40","price":109},{"date":"1397/03/27 15:10","price":108},{"date":"1397/03/27 15:30","price":109},{"date":"1397/03/27 15:40","price":110},{"date":"1397/03/27 16:10","price":108},{"date":"1397/03/27 16:40","price":111},{"date":"1397/03/27 17:10","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398