کمترین: 
2493.6
بیشترین: 
2493.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2493.6
زمان: 
3/27 11:00
قیمت منات آذربایجان امروز 27 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 2493.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":2493.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398