کمترین: 
67.1
بیشترین: 
67.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.1
زمان: 
3/27 11:00
قیمت روبل روسیه امروز 27 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 67.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":67.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398