کمترین: 
12944.2
بیشترین: 
12944.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12944.2
زمان: 
3/27 11:00
قیمت بات تایلند امروز 27 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 12944.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":12944.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398