کمترین: 
3136.4
بیشترین: 
3136.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3136.4
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 خرداد 1397 , 3136.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":3136.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398