کمترین: 
11273.9
بیشترین: 
11273.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11273.9
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 11273.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":11273.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398