کمترین: 
357.8
بیشترین: 
357.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357.8
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دینار عراق امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 357.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":357.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398