کمترین: 
11024.8
بیشترین: 
11024.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11024.8
زمان: 
3/27 11:00
قیمت ریال عمان امروز 27 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 11024.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":11024.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398