کمترین: 
1130.4
بیشترین: 
1130.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1130.4
زمان: 
3/27 11:00
قیمت ریال عربستان امروز 27 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1130.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":1130.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398