کمترین: 
13976.1
بیشترین: 
13976.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13976.1
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دینار کویت امروز 27 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 13976.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":13976.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399