کمترین: 
520.1
بیشترین: 
520.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.1
زمان: 
3/27 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 27 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 520.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":520.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398