کمترین: 
481.4
بیشترین: 
481.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
481.4
زمان: 
3/27 11:00
قیمت کرون سوئد امروز 27 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 481.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":481.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398