کمترین: 
4248.2
بیشترین: 
4248.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4248.2
زمان: 
3/27 11:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 4248.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":4248.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398