کمترین: 
3210.8
بیشترین: 
3210.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3210.8
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دلار کانادا امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 خرداد 1397 , 3210.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":3210.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398