کمترین: 
3828.8
بیشترین: 
3828.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3828.8
زمان: 
3/27 11:00
قیمت ین ژاپن امروز 27 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 3828.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":3828.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398