کمترین: 
896.7
بیشترین: 
896.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
896.7
زمان: 
3/27 11:00
قیمت لیر ترکیه امروز 27 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 896.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":896.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398