کمترین: 
5626.4
بیشترین: 
5626.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5626.4
زمان: 
3/27 11:00
قیمت پوند امروز 27 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 5626.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":5626.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398