کمترین: 
4917.9
بیشترین: 
4917.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4917.9
زمان: 
3/27 11:00
قیمت یورو امروز 27 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 خرداد 1397 , 4917.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":4917.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398