کمترین: 
4239
بیشترین: 
4239
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4239
زمان: 
3/27 11:00
قیمت دلار امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 27 خرداد 1397 , 4239 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 11:00","price":4239}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398