کمترین: 
1701
بیشترین: 
1768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1747
زمان: 
3/27 19:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1735},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1712},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1723},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1713},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1705},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1747},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1724},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1728},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1744},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1750},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1701},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1714},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1729},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1740},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1746},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1724},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1723},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1731},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1744},{"date":"1397/03/27 16:00","price":1742},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1711},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1718},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1720},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1768},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1760},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1765},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1754},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1749},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1748},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1747},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1749},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1754},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1750},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1745},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1743},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1745},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1743},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1749},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1747}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398