کمترین: 
865
بیشترین: 
899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":883},{"date":"1397/03/27 11:50","price":871},{"date":"1397/03/27 12:10","price":877},{"date":"1397/03/27 12:20","price":871},{"date":"1397/03/27 12:30","price":870},{"date":"1397/03/27 12:40","price":867},{"date":"1397/03/27 12:50","price":889},{"date":"1397/03/27 13:00","price":877},{"date":"1397/03/27 13:10","price":879},{"date":"1397/03/27 13:20","price":887},{"date":"1397/03/27 13:30","price":890},{"date":"1397/03/27 13:40","price":865},{"date":"1397/03/27 13:50","price":872},{"date":"1397/03/27 14:00","price":879},{"date":"1397/03/27 14:10","price":885},{"date":"1397/03/27 14:20","price":888},{"date":"1397/03/27 14:40","price":877},{"date":"1397/03/27 15:10","price":876},{"date":"1397/03/27 15:30","price":880},{"date":"1397/03/27 15:40","price":887},{"date":"1397/03/27 16:00","price":886},{"date":"1397/03/27 16:10","price":870},{"date":"1397/03/27 16:20","price":874},{"date":"1397/03/27 16:30","price":875},{"date":"1397/03/27 16:40","price":899},{"date":"1397/03/27 16:50","price":895},{"date":"1397/03/27 17:00","price":898},{"date":"1397/03/27 17:10","price":892},{"date":"1397/03/27 17:20","price":890},{"date":"1397/03/27 17:30","price":889},{"date":"1397/03/27 17:40","price":888},{"date":"1397/03/27 17:50","price":890},{"date":"1397/03/27 18:00","price":892},{"date":"1397/03/27 18:30","price":891},{"date":"1397/03/27 18:40","price":888},{"date":"1397/03/27 18:50","price":887},{"date":"1397/03/27 19:40","price":890},{"date":"1397/03/27 19:50","price":888}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398