کمترین: 
1865
بیشترین: 
1935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1915
زمان: 
3/27 19:50
قیمت ریال قطر امروز 27 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1903},{"date":"1397/03/27 11:40","price":1887},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1877},{"date":"1397/03/27 12:00","price":1878},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1890},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1879},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1870},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1916},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1891},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1895},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1913},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1920},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1865},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1880},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1896},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1908},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1915},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1892},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1890},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1889},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1898},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1913},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1876},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1884},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1887},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1928},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1930},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1935},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1924},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1918},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1916},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1915},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1918},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1923},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1921},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1914},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1912},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1913},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1912},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1918},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1915}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398