کمترین: 
1813
بیشترین: 
1882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1862
زمان: 
3/27 19:50
قیمت ریال عربستان امروز 27 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 1862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":1850},{"date":"1397/03/27 11:40","price":1835},{"date":"1397/03/27 11:50","price":1831},{"date":"1397/03/27 12:00","price":1826},{"date":"1397/03/27 12:10","price":1838},{"date":"1397/03/27 12:20","price":1827},{"date":"1397/03/27 12:30","price":1819},{"date":"1397/03/27 12:50","price":1863},{"date":"1397/03/27 13:00","price":1839},{"date":"1397/03/27 13:10","price":1843},{"date":"1397/03/27 13:20","price":1860},{"date":"1397/03/27 13:30","price":1866},{"date":"1397/03/27 13:40","price":1813},{"date":"1397/03/27 13:50","price":1841},{"date":"1397/03/27 14:00","price":1844},{"date":"1397/03/27 14:10","price":1859},{"date":"1397/03/27 14:20","price":1862},{"date":"1397/03/27 14:40","price":1840},{"date":"1397/03/27 15:00","price":1838},{"date":"1397/03/27 15:10","price":1837},{"date":"1397/03/27 15:30","price":1846},{"date":"1397/03/27 15:40","price":1860},{"date":"1397/03/27 16:10","price":1824},{"date":"1397/03/27 16:20","price":1832},{"date":"1397/03/27 16:30","price":1834},{"date":"1397/03/27 16:40","price":1875},{"date":"1397/03/27 16:50","price":1877},{"date":"1397/03/27 17:00","price":1882},{"date":"1397/03/27 17:10","price":1870},{"date":"1397/03/27 17:20","price":1865},{"date":"1397/03/27 17:30","price":1863},{"date":"1397/03/27 17:40","price":1862},{"date":"1397/03/27 17:50","price":1865},{"date":"1397/03/27 18:00","price":1870},{"date":"1397/03/27 18:30","price":1868},{"date":"1397/03/27 18:40","price":1861},{"date":"1397/03/27 18:50","price":1859},{"date":"1397/03/27 19:00","price":1860},{"date":"1397/03/27 19:20","price":1859},{"date":"1397/03/27 19:40","price":1865},{"date":"1397/03/27 19:50","price":1862}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398