کمترین: 
94
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96
زمان: 
3/27 18:40
قیمت افغانی امروز 27 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":96},{"date":"1397/03/27 11:40","price":95},{"date":"1397/03/27 11:50","price":94},{"date":"1397/03/27 12:10","price":95},{"date":"1397/03/27 12:20","price":94},{"date":"1397/03/27 12:50","price":96},{"date":"1397/03/27 13:00","price":95},{"date":"1397/03/27 13:20","price":96},{"date":"1397/03/27 13:40","price":94},{"date":"1397/03/27 14:00","price":95},{"date":"1397/03/27 14:10","price":96},{"date":"1397/03/27 14:40","price":95},{"date":"1397/03/27 15:40","price":96},{"date":"1397/03/27 16:00","price":94},{"date":"1397/03/27 16:20","price":95},{"date":"1397/03/27 16:40","price":97},{"date":"1397/03/27 17:20","price":96},{"date":"1397/03/27 18:00","price":97},{"date":"1397/03/27 18:40","price":96}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398