کمترین: 
4721
بیشترین: 
4908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4849
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 خرداد 1397 , 4849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":4817},{"date":"1397/03/27 11:50","price":4753},{"date":"1397/03/27 12:10","price":4784},{"date":"1397/03/27 12:20","price":4755},{"date":"1397/03/27 12:30","price":4735},{"date":"1397/03/27 12:50","price":4850},{"date":"1397/03/27 13:00","price":4787},{"date":"1397/03/27 13:10","price":4797},{"date":"1397/03/27 13:20","price":4842},{"date":"1397/03/27 13:30","price":4859},{"date":"1397/03/27 13:40","price":4721},{"date":"1397/03/27 13:50","price":4760},{"date":"1397/03/27 14:00","price":4800},{"date":"1397/03/27 14:10","price":4830},{"date":"1397/03/27 14:20","price":4846},{"date":"1397/03/27 14:40","price":4785},{"date":"1397/03/27 15:10","price":4782},{"date":"1397/03/27 15:30","price":4805},{"date":"1397/03/27 15:40","price":4842},{"date":"1397/03/27 16:00","price":4835},{"date":"1397/03/27 16:10","price":4750},{"date":"1397/03/27 16:20","price":4769},{"date":"1397/03/27 16:30","price":4776},{"date":"1397/03/27 16:40","price":4908},{"date":"1397/03/27 16:50","price":4885},{"date":"1397/03/27 17:00","price":4899},{"date":"1397/03/27 17:10","price":4869},{"date":"1397/03/27 17:20","price":4855},{"date":"1397/03/27 17:30","price":4851},{"date":"1397/03/27 17:40","price":4849},{"date":"1397/03/27 17:50","price":4855},{"date":"1397/03/27 18:00","price":4869},{"date":"1397/03/27 18:30","price":4862},{"date":"1397/03/27 18:40","price":4844},{"date":"1397/03/27 18:50","price":4839},{"date":"1397/03/27 19:00","price":4843},{"date":"1397/03/27 19:20","price":4839},{"date":"1397/03/27 19:40","price":4855},{"date":"1397/03/27 19:50","price":4849}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398