کمترین: 
5056
بیشترین: 
5256
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5192
زمان: 
3/27 19:50
قیمت دلار استرالیا امروز 27 خرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 خرداد 1397 , 5192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 10:20","price":5158},{"date":"1397/03/27 11:50","price":5089},{"date":"1397/03/27 12:00","price":5090},{"date":"1397/03/27 12:10","price":5123},{"date":"1397/03/27 12:20","price":5092},{"date":"1397/03/27 12:30","price":5085},{"date":"1397/03/27 12:40","price":5070},{"date":"1397/03/27 12:50","price":5193},{"date":"1397/03/27 13:10","price":5137},{"date":"1397/03/27 13:20","price":5185},{"date":"1397/03/27 13:30","price":5198},{"date":"1397/03/27 13:40","price":5056},{"date":"1397/03/27 13:50","price":5097},{"date":"1397/03/27 14:00","price":5140},{"date":"1397/03/27 14:10","price":5172},{"date":"1397/03/27 14:20","price":5190},{"date":"1397/03/27 14:40","price":5107},{"date":"1397/03/27 15:00","price":5124},{"date":"1397/03/27 15:10","price":5120},{"date":"1397/03/27 15:30","price":5146},{"date":"1397/03/27 15:40","price":5184},{"date":"1397/03/27 16:00","price":5178},{"date":"1397/03/27 16:10","price":5086},{"date":"1397/03/27 16:20","price":5107},{"date":"1397/03/27 16:30","price":5114},{"date":"1397/03/27 16:40","price":5256},{"date":"1397/03/27 16:50","price":5231},{"date":"1397/03/27 17:00","price":5246},{"date":"1397/03/27 17:10","price":5214},{"date":"1397/03/27 17:20","price":5199},{"date":"1397/03/27 17:30","price":5195},{"date":"1397/03/27 17:40","price":5192},{"date":"1397/03/27 17:50","price":5198},{"date":"1397/03/27 18:00","price":5213},{"date":"1397/03/27 18:30","price":5207},{"date":"1397/03/27 18:40","price":5187},{"date":"1397/03/27 18:50","price":5181},{"date":"1397/03/27 19:00","price":5186},{"date":"1397/03/27 19:20","price":5181},{"date":"1397/03/27 19:40","price":5198},{"date":"1397/03/27 19:50","price":5192}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398