کمترین: 
507.5
بیشترین: 
516.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
510
زمان: 
3/27 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 خرداد 1397 , 510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 00:30","price":507.81},{"date":"1397/03/27 01:30","price":509.26},{"date":"1397/03/27 02:00","price":511.4},{"date":"1397/03/27 03:30","price":511.8},{"date":"1397/03/27 04:00","price":508.79},{"date":"1397/03/27 04:30","price":511.8},{"date":"1397/03/27 05:00","price":508.79},{"date":"1397/03/27 05:30","price":509.52},{"date":"1397/03/27 06:30","price":509.76},{"date":"1397/03/27 07:30","price":512.5},{"date":"1397/03/27 08:30","price":516.25},{"date":"1397/03/27 10:00","price":514.91},{"date":"1397/03/27 12:30","price":513},{"date":"1397/03/27 13:00","price":512},{"date":"1397/03/27 15:30","price":508.3},{"date":"1397/03/27 16:30","price":510.8},{"date":"1397/03/27 18:30","price":509.55},{"date":"1397/03/27 19:00","price":508.14},{"date":"1397/03/27 19:30","price":508.5},{"date":"1397/03/27 20:00","price":507.59},{"date":"1397/03/27 20:30","price":510.44},{"date":"1397/03/27 21:30","price":510.71},{"date":"1397/03/27 22:00","price":507.5},{"date":"1397/03/27 23:00","price":508.71},{"date":"1397/03/27 23:30","price":510}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398