کمترین: 
6468.1
بیشترین: 
6543.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6500
زمان: 
3/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 خرداد 1397 , 6500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/27 00:30","price":6510},{"date":"1397/03/27 01:00","price":6499.9},{"date":"1397/03/27 02:00","price":6543.5},{"date":"1397/03/27 03:30","price":6532.8},{"date":"1397/03/27 04:30","price":6503.7},{"date":"1397/03/27 05:00","price":6504.3},{"date":"1397/03/27 05:30","price":6523.7},{"date":"1397/03/27 06:30","price":6512.8},{"date":"1397/03/27 07:00","price":6523.6},{"date":"1397/03/27 07:30","price":6521},{"date":"1397/03/27 08:00","price":6523.2},{"date":"1397/03/27 09:00","price":6524.1},{"date":"1397/03/27 09:30","price":6514.3},{"date":"1397/03/27 10:00","price":6519.3},{"date":"1397/03/27 10:30","price":6510.1},{"date":"1397/03/27 12:30","price":6509.2},{"date":"1397/03/27 13:00","price":6536.2},{"date":"1397/03/27 15:30","price":6522},{"date":"1397/03/27 16:00","price":6508.9},{"date":"1397/03/27 16:30","price":6499.9},{"date":"1397/03/27 17:00","price":6506.9},{"date":"1397/03/27 18:30","price":6483.7},{"date":"1397/03/27 19:00","price":6468.1},{"date":"1397/03/27 20:00","price":6481.6},{"date":"1397/03/27 21:30","price":6509.1},{"date":"1397/03/27 22:30","price":6510},{"date":"1397/03/27 23:00","price":6496.5},{"date":"1397/03/27 23:30","price":6500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398