کمترین: 
95
بیشترین: 
96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
3/26 19:10
قیمت افغانی امروز 26 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 18:50","price":96},{"date":"1397/03/26 19:10","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398