کمترین: 
1212000
بیشترین: 
1221500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1212000
زمان: 
3/26 20:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 26 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1212000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:24","price":1221500},{"date":"1397/03/26 13:36","price":1217000},{"date":"1397/03/26 20:00","price":1212000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398