کمترین: 
1210000
بیشترین: 
1219500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1210000
زمان: 
3/26 20:00
قیمت نیم سکه امروز 26 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1210000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:24","price":1219500},{"date":"1397/03/26 13:36","price":1215000},{"date":"1397/03/26 20:00","price":1210000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398