کمترین: 
2330000
بیشترین: 
2340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2330000
زمان: 
3/26 20:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 26 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 2330000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:24","price":2339000},{"date":"1397/03/26 17:00","price":2340000},{"date":"1397/03/26 20:00","price":2330000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398