کمترین: 
933700
بیشترین: 
938900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934200
زمان: 
3/26 23:55
قیمت طلای متفرقه امروز 26 خرداد 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 934200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:05","price":936300},{"date":"1397/03/26 13:15","price":935800},{"date":"1397/03/26 13:20","price":936800},{"date":"1397/03/26 13:35","price":934700},{"date":"1397/03/26 14:40","price":935200},{"date":"1397/03/26 15:35","price":937300},{"date":"1397/03/26 15:55","price":938400},{"date":"1397/03/26 16:15","price":938900},{"date":"1397/03/26 16:25","price":938400},{"date":"1397/03/26 16:45","price":937300},{"date":"1397/03/26 16:55","price":937900},{"date":"1397/03/26 18:05","price":937300},{"date":"1397/03/26 18:45","price":935800},{"date":"1397/03/26 18:55","price":934200},{"date":"1397/03/26 19:05","price":933700},{"date":"1397/03/26 19:55","price":934200},{"date":"1397/03/26 20:00","price":935200},{"date":"1397/03/26 20:15","price":935800},{"date":"1397/03/26 20:45","price":935200},{"date":"1397/03/26 20:55","price":935800},{"date":"1397/03/26 21:05","price":936800},{"date":"1397/03/26 21:25","price":937300},{"date":"1397/03/26 22:05","price":937900},{"date":"1397/03/26 23:25","price":936300},{"date":"1397/03/26 23:35","price":935200},{"date":"1397/03/26 23:55","price":934200}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398