کمترین: 
202600
بیشترین: 
203800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202700
زمان: 
3/26 23:55
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 26 خرداد 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 26 خرداد 1397 , 202700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 13:05","price":203200},{"date":"1397/03/26 13:15","price":203100},{"date":"1397/03/26 13:20","price":203300},{"date":"1397/03/26 13:35","price":202800},{"date":"1397/03/26 14:40","price":203000},{"date":"1397/03/26 15:35","price":203400},{"date":"1397/03/26 15:55","price":203600},{"date":"1397/03/26 16:15","price":203800},{"date":"1397/03/26 16:25","price":203600},{"date":"1397/03/26 16:45","price":203400},{"date":"1397/03/26 16:55","price":203500},{"date":"1397/03/26 18:05","price":203400},{"date":"1397/03/26 18:45","price":203100},{"date":"1397/03/26 18:55","price":202700},{"date":"1397/03/26 19:05","price":202600},{"date":"1397/03/26 19:55","price":202700},{"date":"1397/03/26 20:00","price":203000},{"date":"1397/03/26 20:15","price":203100},{"date":"1397/03/26 20:45","price":203000},{"date":"1397/03/26 20:55","price":203100},{"date":"1397/03/26 21:05","price":203300},{"date":"1397/03/26 21:25","price":203400},{"date":"1397/03/26 22:05","price":203500},{"date":"1397/03/26 23:25","price":203200},{"date":"1397/03/26 23:35","price":203000},{"date":"1397/03/26 23:55","price":202700}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398