کمترین: 
4007
بیشترین: 
4053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4036
زمان: 
3/26 19:30
قیمت منات آذربایجان امروز 26 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 4036 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":4015},{"date":"1397/03/26 12:50","price":4007},{"date":"1397/03/26 13:20","price":4018},{"date":"1397/03/26 15:40","price":4015},{"date":"1397/03/26 17:00","price":4035},{"date":"1397/03/26 17:20","price":4037},{"date":"1397/03/26 17:50","price":4032},{"date":"1397/03/26 18:50","price":4053},{"date":"1397/03/26 19:00","price":4048},{"date":"1397/03/26 19:10","price":4045},{"date":"1397/03/26 19:30","price":4036}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398