کمترین: 
1715
بیشترین: 
1734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1728
زمان: 
3/26 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":1719},{"date":"1397/03/26 12:50","price":1715},{"date":"1397/03/26 13:20","price":1720},{"date":"1397/03/26 15:40","price":1719},{"date":"1397/03/26 17:00","price":1728},{"date":"1397/03/26 17:50","price":1726},{"date":"1397/03/26 19:00","price":1734},{"date":"1397/03/26 19:10","price":1732},{"date":"1397/03/26 19:30","price":1728}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398