کمترین: 
5070
بیشترین: 
5125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5108
زمان: 
3/26 19:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 26 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 26 خرداد 1397 , 5108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":5080},{"date":"1397/03/26 12:50","price":5070},{"date":"1397/03/26 13:20","price":5085},{"date":"1397/03/26 15:40","price":5080},{"date":"1397/03/26 17:00","price":5106},{"date":"1397/03/26 17:20","price":5108},{"date":"1397/03/26 17:50","price":5102},{"date":"1397/03/26 19:00","price":5125},{"date":"1397/03/26 19:10","price":5119},{"date":"1397/03/26 19:30","price":5108}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398