کمترین: 
841
بیشترین: 
850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
847
زمان: 
3/26 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 26 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 847 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":843},{"date":"1397/03/26 12:50","price":841},{"date":"1397/03/26 13:20","price":843},{"date":"1397/03/26 17:00","price":847},{"date":"1397/03/26 17:50","price":846},{"date":"1397/03/26 19:00","price":850},{"date":"1397/03/26 19:10","price":849},{"date":"1397/03/26 19:30","price":847}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398