کمترین: 
18010
بیشترین: 
18204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18144
زمان: 
3/26 19:30
قیمت دینار بحرین امروز 26 خرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 18144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":18047},{"date":"1397/03/26 12:50","price":18010},{"date":"1397/03/26 13:20","price":18063},{"date":"1397/03/26 15:40","price":18047},{"date":"1397/03/26 17:00","price":18139},{"date":"1397/03/26 17:20","price":18147},{"date":"1397/03/26 17:50","price":18123},{"date":"1397/03/26 19:00","price":18204},{"date":"1397/03/26 19:10","price":18183},{"date":"1397/03/26 19:30","price":18144}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398