کمترین: 
17738
بیشترین: 
17930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17870
زمان: 
3/26 19:30
قیمت ریال عمان امروز 26 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 17870 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":17774},{"date":"1397/03/26 12:50","price":17738},{"date":"1397/03/26 13:20","price":17790},{"date":"1397/03/26 15:40","price":17774},{"date":"1397/03/26 17:00","price":17865},{"date":"1397/03/26 17:20","price":17873},{"date":"1397/03/26 17:50","price":17849},{"date":"1397/03/26 19:00","price":17930},{"date":"1397/03/26 19:10","price":17909},{"date":"1397/03/26 19:30","price":17870}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398