کمترین: 
1829
بیشترین: 
1848
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1843
زمان: 
3/26 19:30
قیمت ریال عربستان امروز 26 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":1833},{"date":"1397/03/26 12:50","price":1829},{"date":"1397/03/26 13:20","price":1834},{"date":"1397/03/26 15:40","price":1833},{"date":"1397/03/26 17:00","price":1842},{"date":"1397/03/26 17:20","price":1843},{"date":"1397/03/26 17:50","price":1840},{"date":"1397/03/26 19:00","price":1848},{"date":"1397/03/26 19:10","price":1847},{"date":"1397/03/26 19:30","price":1843}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398