کمترین: 
780
بیشترین: 
788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
786
زمان: 
3/26 19:30
قیمت کرون سوئد امروز 26 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 26 خرداد 1397 , 786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":782},{"date":"1397/03/26 12:50","price":780},{"date":"1397/03/26 13:20","price":782},{"date":"1397/03/26 17:00","price":786},{"date":"1397/03/26 17:50","price":785},{"date":"1397/03/26 19:00","price":788},{"date":"1397/03/26 19:10","price":787},{"date":"1397/03/26 19:30","price":786}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398