کمترین: 
6871
بیشترین: 
6945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6922
زمان: 
3/26 19:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 26 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 خرداد 1397 , 6922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":6885},{"date":"1397/03/26 12:30","price":6891},{"date":"1397/03/26 12:40","price":6885},{"date":"1397/03/26 12:50","price":6871},{"date":"1397/03/26 13:20","price":6891},{"date":"1397/03/26 15:40","price":6885},{"date":"1397/03/26 17:00","price":6920},{"date":"1397/03/26 17:20","price":6923},{"date":"1397/03/26 17:50","price":6914},{"date":"1397/03/26 19:00","price":6945},{"date":"1397/03/26 19:10","price":6937},{"date":"1397/03/26 19:30","price":6922}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398