کمترین: 
4762
بیشترین: 
4813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4797
زمان: 
3/26 19:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 26 خرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 26 خرداد 1397 , 4797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":4771},{"date":"1397/03/26 12:50","price":4762},{"date":"1397/03/26 13:20","price":4776},{"date":"1397/03/26 15:40","price":4771},{"date":"1397/03/26 17:00","price":4796},{"date":"1397/03/26 17:20","price":4798},{"date":"1397/03/26 17:50","price":4792},{"date":"1397/03/26 19:00","price":4813},{"date":"1397/03/26 19:10","price":4808},{"date":"1397/03/26 19:30","price":4797}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398