کمترین: 
5189
بیشترین: 
5245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5228
زمان: 
3/26 19:30
قیمت دلار کانادا امروز 26 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 خرداد 1397 , 5228 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":5200},{"date":"1397/03/26 12:50","price":5189},{"date":"1397/03/26 13:20","price":5204},{"date":"1397/03/26 15:40","price":5200},{"date":"1397/03/26 17:00","price":5226},{"date":"1397/03/26 17:20","price":5229},{"date":"1397/03/26 17:50","price":5222},{"date":"1397/03/26 19:00","price":5245},{"date":"1397/03/26 19:10","price":5239},{"date":"1397/03/26 19:30","price":5228}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398