کمترین: 
619
بیشترین: 
626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624
زمان: 
3/26 19:30
قیمت ین ژاپن امروز 26 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":620},{"date":"1397/03/26 12:50","price":619},{"date":"1397/03/26 13:20","price":621},{"date":"1397/03/26 15:40","price":620},{"date":"1397/03/26 17:00","price":623},{"date":"1397/03/26 17:20","price":624},{"date":"1397/03/26 17:50","price":623},{"date":"1397/03/26 19:00","price":626},{"date":"1397/03/26 19:10","price":625},{"date":"1397/03/26 19:30","price":624}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398