کمترین: 
1064
بیشترین: 
1075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1072
زمان: 
3/26 19:30
قیمت یوان چین امروز 26 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 خرداد 1397 , 1072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/26 10:20","price":1066},{"date":"1397/03/26 12:50","price":1064},{"date":"1397/03/26 13:20","price":1067},{"date":"1397/03/26 15:40","price":1066},{"date":"1397/03/26 17:00","price":1071},{"date":"1397/03/26 17:20","price":1072},{"date":"1397/03/26 17:50","price":1070},{"date":"1397/03/26 19:00","price":1075},{"date":"1397/03/26 19:10","price":1074},{"date":"1397/03/26 19:30","price":1072}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398